— Det er veldig trist for kappgangmiljøet å miste en slik personlighet, for en stund i alle fall. Vi håper han ikke forsvinner helt. Inntil dette har vi sett på ham som en berikelse for miljøet.

— Nå håper jeg familien og miljøet rundt ham tar vare på ham. Han trenger den støtten på det personlige planet. Vi som forbund har også ansvar for å ta vare på personer i slike vanskelige saker, sier Hansen.

Tysse ble midlertidig suspendert for all konkurranse fra 9. juli. Nå blir saken behandlet av påtalenemnden i Antidoping Norge, som vil avgjøre om saken skal anmeldes til domstolutvalget.

— Dette er en negativ sak for hele friidretten. Det er slike saker vi minst ønsker skal komme, sier Kjetil Hildeskor, generalsekretær i Norges Friidrettsforbund.

Han tror ikke saken vil ha konsekvenser for norsk friidrett på lang sikt.

— Vi har masse rekruttering og mange talent. På kort sikt er dette negativt, men det vil ikke ha negative konsekvenser på lang sikt.