Den travle ministeren skulle videre til kommunetopper i Vaksdal (eller «Byksdal», som Dagbladet skrev), før han senere samme kveld skulle til Ekstremsportveko på Voss for å åpne musikkfestivalen der.

Ungdomskultur

Det var Åsane AP som sto bak det korte møtet på ungdomshuset.

– En aktiv kulturpolitikk og satsing på ungdom er to sider av samme sak, sa leder av Åsane AP Stig Morten Frøiland, som stilte på møtet sammen med partikollegaene Ruth Grung, Per Sherling, Arthur Rasmussen og Pauline Søvik.

Prosjektmedarbeider Trond Økland fra Arna og Åsane kulturkontor fortalte ministeren at ungdomshuset U-82 står til disposisjon for dem som har noe å drive med, blant annet med å gi profesjonell veiledning og kurs til musikkinteressert ungdom.

– Det viktigste vi gjør er å gi ungdommene en følelse av mestring, sa han.

– Tidligere var dette en lite besøkt fritidsklubb, men etter at vi la om driften har vi tredoblet aktiviteten.

Ungjobb

Leder av Åsane ungdomsråd Odd Føllesdahl (19) fortalte at små ressurser hindret dem i å sette i verk alle de gode tiltak de kunne ønsket seg, men var svært stolt over tiltaket Ungjobb – som i år drives med støtte fra kulturkontoret.

– Hva ville dere brukt de ekstra ressursene til? spurte Ruth Grung.

– Vi ville kunne laget flere arrangementer, og hatt konserter hver fredag i stedet for månedlig, svarte han.

– Vi ønsker oss en konsertarena, ungdomskafé, øvingslokale for band og flere tilbud innen musikk og dans.

Uhørt

– Med mer ressurser kunne vi utrettet enda mer, sa ungdomsordfører Ajit Singh Gill (16), og overrakte kulturminister Giske den siste utgaven av ungdomsmagasinet «Uhørt».

– Bladet er laget på U-82 av ungdommene selv med noe støtte fra Trond Økland, sa Gill.

– Det utgis i 3.000 eksemplarer, men vi har også mange nettlesere.

– Dette var et flott magasin, kom det kontant fra Giske.

– Dere burde søkt midler fra Frifond, sa han tydelig engasjert, og forklarte at dette er en statlig støtteordning for lokale kulturaktører (se www.frifond.no).

Ungdommens bystyre

Den svært unge ordføreren fortalte deretter ministeren litt om Ungdommens bystyre.

– Vi er satt sammen av representanter fra alle de videregående skolene, og valgt direkte av elevene, sa han.

– Dette gjør at vi kjenner godt til de ulike ungdomsmiljøene, og sitter på verdifull kunnskap om hvem som faller utenfor de vanlige aktivitetene og hvilke ønsker de har.

– Ingen hadde så gode innspill til kvalitetsmeldingen som ungdommens bystyre, sa Ruth Grung, og forklarte at Ungdommens bystyre har en kontaktperson i hver bystyrekomité.

Skaper liv

– Jeg er veldig imponert, sa Giske til Åsane Tidende etterpå.

– Dette viser at det finnes enormt med kreativitet og evner i ungdommen når de bare får slippe til.

Ungdomshuset U-82 mente han var et svært viktig tiltak.

– Det er viktig å ha et tilbud også til de som ikke er interessert i idrett, korps eller kor, sa han.

– Det handler om å skape liv der folk bor. Å ha slike tiltak ute i bydelene er helt fundamentalt for å skape et godt bomiljø.

Ballettvenner

Besøket ble avsluttet med at instruktør Monique Verneuil fikk fortelle litt om Åsane ballettskole, før Trond Giske overrakte henne og støttespilleren Jørn Berning fra Åsane ballettvenner en sjekk på 10.000 kroner.

– Vi avlaster Monique med alt det praktiske, sa Jørn Berning, og takket for pengene – som ble gitt på vegne av Åsane AP og den alltid sjenerøse Trond Mohn.

Magne Fonn Hafskor
Magne Fonn Hafskor
Magne Fonn Hafskor