Miljeteig sier hun ble kjent med saken onsdag, og har vært i kontakt med Payan i løpet av dagen.

— For det første vil jeg si at dette noe som er helt ukjent for meg inntil i dag. Det er selvsagt veldig alvorlig når en folkevalgt blir beskyldt for dokumentfalsk, sier Miljeteig.

Hun utdyper:

— Det er alvorlig for den det gjelder og for bystyregruppen, fordi det har med troverdighet og tillit til folkevalgte å gjøre. Det er en skjør ting. Men vi må huske at det å være tiltalt ikke er ensbetydende med å være dømt. Skyldspørsmålet blir avgjort i retten, sier Miljeteig.

— Vil dette få noen konsekvenser for Payans deltakelse i bystyret?

— Nå må vi få lov til å ta ting langsomt. Dette er en uvant situasjon for oss, og nå må både Amir og vi få tid til å summe oss litt. Det er bystyremøte kommende mandag, så før det må vi komme til en avgjørelse, sier hun.