• Vedtaket om at søskenflokken på fem får bli, mens moren må forlate landet, er enstemmig, velbegrunnet og gjort på aller grundigste måte.

MARIT HOLM

Det sier direktør i Utlendingsnemnda, Terje Sjeggestad, til Bergens Tidende. Han reagerer kraftig på at stortingsrepresentant Ågot Valle (SV) i gårsdagens BT brukte ord som «uanstendig» og mente at avgjørelsen må være i strid med FNs barnekonvensjon og grunnleggende menneskerettigheter. Sjeggestad mener dette fremstår som usaklig kritikk av mennesker som er satt til å forvalte et regelverk, og som bare gjør jobben sin.

18 tettskrevne sider

— Utlendingsnemnda har fattet et vedtak på 18 tettskrevne sider, der alle sider av saken blir belyst, inkludert FNs barnekonvensjon og menneskerettighetskonvensjon. Både mor og flere av barna har fått uttale seg direkte til nemnda som har behandlet saken. I tillegg til at beslutningstakerne består av et stort antall eksperter og fagfolk, sitter det to lekfolk i nemnda. Denne familien har fått saken sin meget grundig belyst. Jeg synes det er synd at en stortingsrepresentant uttaler seg så skarpt i en enkeltsak, når hun selv ikke har sett selve vedtaket, sier Sjeggestad.

Utlendingsnemnda har ikke adgang til å frigi vedtak. De er unntatt offentlighet.

— Men vi er interessert i å ha full åpenhet i saker som kommer opp i mediene, og oppfordrer derfor media og andre interesserte til å be klageren eller dennes advokat om innsyn, presiserer Sjeggestad.

Kritiserer systemet

Stortingsrepresentant Ågot Valle sier at hennes kritikk ikke er rettet mot Utlendingsnemnda, men mot det politiske systemet i Norge.

— Det er jo derfor jeg vil ta saken direkte opp med statsministeren, sier Valle. Hun bekrefter at hun ikke har lest vedtaket i denne saken, men sier at hun stoler på dem som har gjort det. For henne handler denne saken om prinsipper:

— Poenget er at barns rett til å ha kontakt med egne foreldre er universell, og ikke noe som skal avhenge av om det er norske barn eller asylsøkerbarn, sier Valle.