Høyres samferdselspolitiske talsmann i Bergen, Hans Edvard Seim, slår i hvert fall fast at Alfred Bjørlos idé om to kroner ekstra i bompenger i rushtiden for å finansiere kollektivtrafikken, er dødfødt.

Bjørlo, som i tre år var politisk rådgiver for samferdselsminister Torild Skogsholm, foreslo i BT i går at bompengene i Bergen burde plusses på med to kroner ekstra i rushtiden, og at denne ekstrainntekten ble øremerket drift av kollektivtrafikken i Bergen.

— Som venstremann burde Alfred Bjørlo vite at trepartikoalisjonen i Bergen, bestående av Høyre, Kristelig Folkeparti og Venstre, avviser enhver form for veiprising i den valgperioden vi er inne i, altså frem til 2007. Det står i de tre partienes felles politiske plattform, sier Hans Edvard Seim til Bergens Tidende.

— I tillegg ble det flertall for pkt. 4 i det forslaget som jeg satt frem i møtet i komité for miljø og byutvikling sist torsdag, og som lyder slik: «Det innføres ikke rushtidsdifferensierte bompenger eller andre former for veiprising i Bergensprogrammets planperiode». Og dette vil si helt frem til 2015, presiserer Seim.

Dersom dette siste vedtaket også bankes gjennom i bystyret 7. februar, betyr det opphevelse av bystyrevedtak fra 1999, der Bergen bystyre sier at veiprising og bompengeinntekter til drift av kollektivtrafikken skal drøftes på nytt i 2005.

Flertallet fra komité for miljø og byutvikling besto av Høyre, Kristelig Folkeparti og Fremskrittspartiet.