• En del av fylkesveiene står i fare for å forfalle dersom vi må kutte 6,2 millioner i vedlikeholdsbudsjettet for i år, sier fungerende vegsjef, Arild Eggen.

Eggen er bekymret for hva som vil skje dersom vedlikeholdsbudsjettet for fylkesveiene blir redusert med 6,2 millioner i år.

— Budsjettet er stramt fra før, sier Eggen.

Mindre brøyting

/ Vedlikeholdsbudsjettet til Hordaland vegkontor er på rundt 90 millioner. For disse pengene skal 1700ý1800 kilometer fylkesvei vedlikeholdes. Hvis drøye seks millioner forsvinner, vil bilistene merke det. Spesielt om vinteren.

— Brøyting og annet vintervedlikehold utgjør omtrent en tredel av vedlikeholdsbudsjettet. Må vi kutte, vil det bli brøytet mindre. Folk må regne med at det tar lengre tid før brøytebilen er på plass. Vi vil ikke ha like stor mulighet til å ta ut brøytemannskap på overtid om natten, sier Eggen.

Kan forfalle

Eggen er også redd for at asfaltering kan bli en salderingspost dersom kuttet blir så stort som forventet.

— En del av veiene våre er i dårlig forfatning. Med de budsjettene vi har hatt de siste årene har vi kunnet asfaltere fylkesveiene på nytt omtrent hvert 25. år, sier han.

— Hva skjer dersom veiene ikke blir asfaltert?

— Vi kan leve et år eller to med dårlig asfalt, men det er fare for at veiene vil forfalle dersom det går for lang tid uten skikkelig vedlikehold. Resultatet vil bli flere huller i veiene. Blir veidekket for dårlig er et alternativ å stenge veiene for de tyngste kjøretøyene, sier Eggen.

— Vil et kutt i budsjettet øke sjansene for flere ulykker?

— Selv om vi må spare penger vil vi forsøke å skåne tiltak som går på sikkerheten langs veiene, lover Eggen.