• Statens vegvesen er uovertruffen på veibygging. Men de har aldri bygget bybane.

JOHN LINDEBOTTEN

— Og de tar ikke hensyn til at Bergen faktisk ikke kan ta i mot all fremtidig trafikk, sier tiligere byrådsleder, nå op-posisjonsleder, Anne-Grete Strøm-Erichsen, Ap, til Bergens Tidende.

Strøm-Erichsen var den drivende kraften bak den kommunale planleggingen førte frem til stortingsvedtaket om Bergens-programmet før jul i 2002. Før valget i fjor høst løftet hun bybanen fram som Arbeiderpartiets fanesak, til tross for negative meningsmålinger og sterk motstand i opinionen.

Nå er Anne-Grete Strøm-Erichsen rystet over det hun har hørt og lest om vegdirektør Olav Søftelands slakt av bybanen. Søfteland påstår bl.a. at bybanen vil frakte altfor få passasjerer, at den vil øke drastisk behovet for driftstilskudd til kollektivtrafikken i Bergen, og at den vil føre til kaos på veinettet sør for Bergen.

— Jeg synes det er flott at byråd Lisbeth Iversen har tatt såpass sterkt til motmæle mot veidirektøren. Det er sterke påstander han kommer med, og det er bra at Lisbeth Iversen bruker såpass klare uttrykk som «grove feiltolkninger» i sitt tilsvar, sier Anne-Grete Strøm-Erichsen.

Hun reagerer særlig på påstanden fra Søfteland om at Bergen ikkje har gjort noe særlig for å legge til rette for kollektivtrafikken.

— Vi har fått så mye pepper for at vi har prioritert busstrafikken gjennom sentrum, sier hun.

ROS: Opposisjonsleder Anne-Grete Strøm-Erichsen roser byråd Lisbeth Iversen for klar ordbruk mot vegdirektør Olav Søfteland.