Helsebyråd Liv Røssland legger vekt på at sykepleierne skal delta i huslige gjøremål, som en del av pleien av de demente.

Dette holder ikke faglig slik sykehjemmene er i dag, mener overlege på Seksjon for geriatri på Haraldsplass, Pål Naalsund.

— Faktum er at de fleste på sykehjem i dag er langtkomne demente, fordi det er en høy terskel for å komme inn. Derfor kan de fleste på sykehjem ikke nyttegjøre seg en slik tilnærming, sier han.

Det er en kjent filosofi innenfor demensomsorgen at en kan hjelpe de eldre ved at pleieren deltar i hverdagslige sysler sammen med dem. Men det fordrer at sykdommen ikke har kommet for langt.

— Jeg tror Røssland ser for seg fysisk oppegående demente som kan ha glede av å være med å lage mat, dekke på borde og slikt, men det gjelder bare en bitte liten andel av dem som bor på sykehjem i dag, sier Naalsund.

Han legge ikke skjul på hva han tror er årsaken til at pleierne blir satt til å gjøre jobben til blant annet renholdere og kjøkkenpersonell.

— Kommunen bruker nok pleier til slike ting for å spare ressurser, sier Naalsund.

Hva synes du om sykehjemssituasjonen? Diskuter saken her.