• Jeg legger meg helt skinnflat når Gerd Karin Tvedt ikke har følt seg imøtekommet av Sykepleierforbundet, sier fylkesleder Mary-Anne Golten i Norsk Sykepleierforbund til Bergens Tidende.

— Det er helt klart at vårt tilbud til henne ikke har vært godt nok. Det beklager vi veldig.

— I erkjennelse av at vi kan håndtere disse sakene bedre og raskere, og at utfallet av saken blir svært avgjørende for den det handler om, har vi det siste året lagt om rutinene våre. Vi samler nå alle yrkesskadesaker i regionen, slik at en ressursperson tar seg av sakene i Hordaland, Rogaland og Sogn og Fjordane. Disse sakene krever høy kompetanse og tett oppfølging, og det tar vi mål av oss å gi, sier Mary-Anne Golten.