Rigmor Isehaug leder vold— og sedelighetsseksjonen ved Bergen sentrum politistasjon og var lenge sjefen til Monika-varsler Robin Schaefer.

Det var til Isehaug Schaefer gikk med sin første henvendelse om feilene som var gjort i Monika-saken.

Isehaug forteller dem at hun hørte via sin sjef, politistasjonssjef Olav Valland, at påtaleleder Sidsel Isachsen to ganger truet med slike følger på grunn av innblandingen til Schaefer og Isehaug i Monika-saken.

- Fulgte ordren

Isachsen var påtalejurist i Monika-saken. Hun henla saken i 2012, og ønsket ikke å gjenåpne den etter at varsleren hadde kommet med sine innsigelser i januar 2014.

Først i mai 2014 ble saken gjenåpnet, etter press fra bistandsadvoketen til Monikas mor.

BT har vært i kontakt med Rigmor Isehaug, som ikke ønsker å uttale seg.

— Når vi etter flere henvendelser, der jeg støttet Schaefer, fikk en klar ordre via stasjonssjefen fra visepolitimesteren om å be Schaefer holde seg unna, fulgte også jeg ordren, sier Isehaug til Politiforum.

Hun sier videre at hun følte at hun sto «ganske maktesløs», blant annet siden hun ikke lenger fikk tilgang til saken.

En sjef bekrefter - en annen benekter

Olav Valland, politistasjonssjef i Bergen sentrum, bekrefter Isehaugs versjon.

— Jeg bekrefter opplysningene som Rigmor Isehaug har gitt i intervjuet med Politiforum. Utover det ønsker jeg ikke å gi noen ytterligere kommentar, sier han til fagbladet.

Til BT bekrefter han at han er korrekt sitert.

— Det som står der, er sånn jeg har uttrykt meg, sier han.

BT har spurt Hordaland politidistrikt om Isachsens svar, men har så langt ikke fått tilbakemelding.

Til Politiforum skriver Isachsen at truslene om personellmessige følger ikke stemmer.

— Dette medfører ikke riktighet, skriver hun i en epost til dem.

Berømmer varsleren

Isehaug var den som sendte videre Robin Schaefers rapport om feilene i Monika-etterforskningen. Hun anbefalte da å sende saken over til Kripos, slik at de kunne gjøre en vurdering.

Siden var det hun som gav ordren til Schaefer om å holde seg unna saken, en ordre som kom tjenestevei fra ledelsen i Hordaland politidistrikt.

Schaefer fulgte ikke ordren. Han gikk etter hvert, etter gjentatte ganger ha forsøkt å varsle internt, til bistandsadvokat Stig Nilsen.

Det førte til at saken ble gjenopptatt, 14. mai i fjor.

— Jeg vil berømme Schaefer for det pågangsmot og den styrke han har vist i saken. Så lenge saken var under behandling hos Riksadvokatens arbeidsgruppe og hos Spesialenheten, har jeg valgt å ikke kommentere saken offentlig. Men nå er det viktig at det blir kjent hva som egentlig har skjedd. Vi hadde håpet at notatene fra Schaefer var tilstrekkelig for at saken ble gjenopptatt, men det skjedde altså ikke før media satte søkelys på saken, sier Rigmor Isehaug til Politiforum.

En 32 år gammel litauer sitter pågrepet for å ha drept Monika Sviglinskaja (8).