— Dei opplevde eit svært tøft press, seier leiar i Politiets Fellesforbund, Arne Johannessen. Den same oppfatninga har leiaren i Politiembetsmennenes Landsforening, Curt Lier:

— Politibetjentane kom i ein situasjon dei oppfatta som svært vanskeleg, seier Lier.

— Blei dei to prøvd pressa til å ikkje melde frå om det dei hadde opplevd?

— Eg trur eg vil samanlikne dette med min første reaksjon då eg fekk vite om denne saka. Det var at dette kunne vore løyst på ein annan måte. Men når eg fekk tenkt meg om, såg eg at dei to som melde frå gjorde det einaste rette. Slike reaksjonar var det også i Sogn og Fjordane politidistrikt, noko som førte til ein vanskeleg situasjon, seier Lier.

Betjentane tok kontakt med Ese for å få løyve til å bruke eit tvangsmiddel. Dette var midt under politistreiken. Ese var einaste jurist som ikkje var i streik i Sogn og Fjordane, og måtte ha jourvakt. I løpet av telefonsamtalen blei det klart for betjentane at politimeisteren ikkje var edru.

Dei to forbundsleiarane stadfestar uavhengig av kvarandre at det nokre dagar var usemje om dei faktiske forholda mellom Ese og dei to betjentane, men vil ikkje gå i detaljar kring dette. Politimeisteren skal først ha nekta på at han hadde drukke.

— Politimeisteren skjønte vel straks at han hadde gjort noko dumt, og gjekk i svart. Så gjekk det nokre dagar før han tok det til seg, seier Lier.

Ingen av dei to ønskjer å kommentere om presset dei to betjentane opplevde kan få ytterlegare konsekvensar.

— Eg vel å tru at etterforskinga vil gje svar på dette, seier Arne Johannessen.

Spesialeininga har avslutta etterforskinga. Riksadvokaten vil i dag gjere det kjent om Ese skal straffast, og eventuelt kva straff det er snakk om.