IRINA LEE

— Miljøkampen har ligget død i ti år. Det er på tide å vekke debatten til live igjen, sier Audun Lysbakken (27).

— Møkkapolitikk gir møkkavær, sier Audun Lysbakken (SV), som legger skylden for klimaendringene på politikerne.

Nå går partiet inn for å gjøre været til en av de viktigste sakene i valgkampen.

— Ingen regjeringer de ti siste årene har tatt et krafttak i miljøsaken. Politikerne har konsekvent prioritert næringsinteressene fremfor å få ned utslippene, og det ser vi resultatene av nå, mener SV-politikeren.

Fornyet interesse for miljø

Han mener at Arbeiderpartiet har vært en versting i miljøsaken, og påpeker at miljøsaken er en av sakene der partiene i den rød-grønne alliansen - SV, AP og Sp - står lengst fra hverandre.

— Velgerne må være klar over at styrkeforholdet i en eventuell rød-grønn regjering ikke er likegyldig. Dersom vi skal få gjennomslag for vår satsing på miljø, er vi nødt til å ha stor oppslutning i valget, påpeker Lysbakken.

På slutten av 80-tallet skyllet miljøbølgen over landet, og SV surfet opp til nye høyder. I 1989 gjorde partiet et rekordgodt valg, da miljøsaken sto på dagsordenen. Ved kommunevalget i 1995, derimot, hadde miljøinteressen dabbet av og valgresultatet ble svært dårlig. Nå tror Lysbakken at miljøspørsmålet igjen kan vekke et engasjement blant velgerne.

Fersk statistikk fra Meteorologisk institutt viser at gjennomsnittstemperaturen ligger 1 til 2 grader over normalen denne sesongen. I områder der det vanligvis er mye snø på denne årstiden, er det barmark, mens Bergen har det siste halvåret hatt rekordmye nedbør.

— På 80-tallet snakket politikerne om klimaendringer som kunne komme 20 til 50 år frem i tid. I dag ser vi at klimaendringene er i gang, her og nå. Noe er galt når meteorologene varsler om varmere vinternetter på Island enn Mallorca, sier han.

Kampen om gasskraft

Denne helgen møtes SVs landsstyre i Oslo. Her skal partiet behandle programkomiteens forslag til arbeidsprogram for neste stortingsperiode. Ett av spørsmålene er hvordan partiet skal stille seg i gasskraftsaken.

Flertallet i programkomiteen har foreslått at SV skal gå inn for å gi konsesjoner til gasskraftverk med CO2-håndtering. Sammen med fem andre medlemmer i programkomiteen utgjorde Lysbakken et mindretall, som går imot bygging av gasskraftverk i Norge.

— Jeg frykter at utbygging av gasskraftverk med CO2-håndtering vil sette en bom for mer miljøvennlige alternativer. Men dette er ikke et lett spørsmål. Muligens bør vi gå inn for bygging, men bare dersom vi samtidig kan få garantier for at det skal satses videre på fornybare energikilder, sier Lysbakken.

GRØNN UTSIKT: Oslovinteren er grønn og snøfri i år. Stortingsrepresentant Audun Lysbakken (SV) ser mørkt på fremtiden dersom ikke miljøspørsmålet får større oppmerksomhet. <br/>Foto: HÅVARD BJELLAND