I en kronikk i Aftenposten tar redaktøren for nettstedet «forskning.no» et oppgjør med det hun mener er en manglende formidlingsevne blant norske forskere.

— Ikke gjerrige

Redaktør Nina Kristiansen skriver at: «NTNU fant ut at bare 20 prosent av forskerne formidlet sin forskning ut i media i løpet av en 12 måneders periode. Det står nok ikke bedre til på andre forskningsinstitusjoner.»

Hun fikk raskt svar fra UiB-rektor Dag Rune Olsen på Twitter:

«Nei, @forskningno våre forskere er IKKE gjerrige med kunnskapen sin! Men vi kan & skal bli langt bedre på formidling.»

- Hvorfor reagerte du slik?

— Jeg tar avstand fra at forskere er gjerrige på kunnskap. Det er feil. Spørsmålet handler om formidling og hvordan vi kan bli bedre. Det jobber universitetet med hele tiden, sier Olsen.

- Vil bli bedre

Han mener overskriften i kronikken, «Forskere er gjerrige med kunnskapen sin», er et godt eksempel på hvorfor noen forskere skyr journalister og ulike medier.

- Artikkelforfatteren har vel et poeng når bare 20 prosent av forskerne opptrer i media i løpet av et år?

— Helt klart. Men vi jobber med dette. Vi kurser våre forskere i formidling, og i hvordan mediene fungerer. Å forenkle lange avhandlinger og gjøre forskningsresultat tilgjengelig for mange, er noe som må læres, sier han.

13.000 medieoppslag

Ifølge UiB fikk de i fjor 13.000 medieoppslag, hvor 75 prosent handlet om forskning. Informasjonsavdelingen fikk 700 telefonhenvendelser fra medier om konkrete forskningsresultater, mens de ga 150 tips om saker.

- Men igjen. Det kan ikke stikkes under en stol at mange forskere skyr oss journalister?

— Noen vil alltid være bekymret for at forskning ikke blir formidlet riktig. Forskning av høy kvalitet har mange nyanser som noen er redd for at ikke kommer frem. Forskere er ikke forskjellige fra alle andre som er usikre i møte med mediene, sier Olsen.

Rektoren tror mediebyen som er under etablering i Bergen, vil skape en enda bedre møtearena mellom forskning og mediene.

— Foruten en ny og bedre journalistutdanning, får vi også mulighet til å utvikle en bedre formidlingsstrategi, sier Olsen.