• Jeg var veldig tydelig i den telefonsamtalen, jeg skal innrømme det, sier Helse Førde-sjef Jon Bolstad.

Bolstad sier han ville ha en oppklaring etter leserbrevet fra sykepleieren i Nordfjord, som han mente satte kollegaer andre steder i fylket i et dårlig lys.

— Det ble ikke noen hyggelig samtale, sier direktøren til BT.

— Truet du med sparken?

— Jeg truet ikke med sparken, det var litt drøyt. Jeg valgte å ringe fordi vi hadde hatt en del episoder på Nordfjord sykehus. Det er langt ifra det til å true med sparken. Men jeg er klar over at personen opplevde det svært ubehagelig, sier han.

Jon Bolstad ønsker ikke å kommentere Rune J. Skjælaaens oppfordring om at helseforetakets ledelse må vurdere sine stillinger. Bolstad er ikke kjent med at de ansatte i Helse Førde skal være redde for å si sin mening

— Vi vet at der er ansatte som er uenige og i opposisjon, men det er lov å være kritisk og uenig. Vi tåler åpenhet, det er viktig for vår egen troverdighet.

Jon Bolstad sier de nye retningslinjene for kontakt med media er i tråd med praksisen ellers i staten.

— De 2300 tilsette i Helse Førde har ytt fanstatisk innsats i tunge omstillingsprosesser de siste årene, og det er synd at det kommer i skyggen fordi enkeltansatte har en annen oppfatning.