Slik reagerer ekteparet Gerd og Odd Oksnes på opplysningene om at den kjemiske bedriften på Askøy har fortsatt produksjonen av kreftfremkallende sinkkromat.

Pensjonistparet som er nærmeste naboer til industribedriften, husker godt uttalelsen til daglig leder Christina Waardal i 2003. Da forsikret hun at selskapet hadde kuttet ut den omstridte produksjonen.

Null tillit

– Vi trodde de hadde sluttet med sinkkromat, men nå viser altså det motsatte seg å være tilfelle. Dette føyer seg bare inn i det samme gamle mønsteret. Vår tillit til bedriften er lik null, sier Gerd og Odd Oksnes til BT.

Bare et digert piggtrådgjerde skiller familiens hage fra produksjonsanlegget i Marikoven. Ekteparet har vært naboer til Waardals i 32 år.

– Aldri et informasjonsmøte, aldri noen dialog mellom bedrift og oss som bor kloss inntil produksjonslokalene. Slik beskriver Gerd Oksnes forholdet mellom naboer og Waardals de siste tiårene.

Tapte rettssak

I likhet med flere andre naboer BT tidligere har snakket med, trekker ekteparet Oksnes frem det de oppfatter som unormalt mange krefttilfeller i området. De håper fortsatt at det blir gjennomført en ny gransking som vil avdekke om det er en sammenheng mellom sykdomstilfeller og eksponering for miljøgifter fra bedriften.

Ekteparet var blant naboene som i 1989 tapte en rettssak mot Waardals Retten fant det ikke bevist at plagene deres hadde sammenheng med produksjonen ved anlegget.

At Statens forurensningstilsyn nå refser Waardals for manglende måling av utslipp av sink og krom til luften, overrasker heller ikke Gerd og Odd Oksnes. Slike utslippsmålinger gjennomfører bedriftene selv.

– Kommunetabbe

– Det blir jo bukken og havresekken. Hvordan kan vi tro på slike målinger. Nei, dette stinker, sier Gerd.

– Vi var nok vært blåøyd de første årene vi bodde her. På den annen side, var det en kommunetabbe å tillate en bedrift som dette midt i et boligområde. Men Askøy-politikerne var vel opptatt av arbeidsplassene den gang, sier Odd.

– Vi føler oss ikke trygge her. All uvissheten gjør noe med oss, sier Gerd. Sønnen, svigerdatteren og barnebarn har flyttet inn i huset.

– Jeg håper inderlig de slipper å bli utsatt for det samme som oss, sier hun, og sikter til tidligere utslipp av miljøskadelige stoffer.

INGEN DIALOG: Ekteparet Gerd og Odd Oksnes er nærmeste naboer til Waardals i marikoven. FOTO: TOR HØVIK