— Arbeiderpartiets fremgang skyldes regjeringsprosjektet, ikke at Ap har gjort det noe bedre enn andre i regjeringen. Jeg håper vi har en raus statsminister som ser dette, sier han til NTB.

I Ap derimot mener man at partiets fremgang viser at velgerne ønsker mer Ap-politikk. I diskusjonen om regjeringens sammensetning kommer dette til å avspeile seg i krav om flere statsråder.

Les BTs leder:

Hverdagen venter

Sp og Sosialistisk Venstreparti fikk like mange mandater ved valget. Sp beholdt sine elleve, mens SV mistet fire. I oppslutning er SV marginalt større enn Sp.

Dette har fått Sp til å kreve at partiet må få like mange statsråder som SV. I dag har SV én mer.

Skjælaaen vil ikke gå inn i en slik debatt. Han nøyer seg med å konstatere at Sp har klart regjeringssamarbeidet bra.

— Jeg opplever at Sp etter fire år i regjering har vunnet stor respekt blant velgerne. Våre velgere ga ved valget aksept på det vi har klart å utrette, sier han.

Han er også raus med rosen til partileder og samferdselsminister Liv Signe Navarsete.

— Hun har vist seg kapabel til å lede Sp på en god måte i en vanskelig tid, slår Skjælaaen fast.