I dag kom en granskningsgruppe nedsatt av Riksadvokaten med slakt av politiets etterforskningen i Monika-saken på Sotra.

Om det nye DNA-sporet i saken, som var bakgrunnen for at politiet i fjor høst pågrep Monikas tidligere stefar, skriver Riksadvokatens granskere at de nye DNA-profilene ikke kan forklares på en enkel måte.

Den drapssiktede 32-åringen selv har i et fengslingsmøte omtalt DNA-funnet som et mirakel.

Fikk info om mannlig mistenkt

Granskerne påpeker at den største forskjellen mellom etterforskningen i 2011 og nå er at Folkehelseinstituttet (FHI), etter at saken ble gjenopptatt, var med på et møte der det ble opplyst at det var en mannlig mistenkt i saken.

Dermed ble det, i de nye undersøkelsene, sjekket spesifikt etter menn — for lettere å kunne skille ut DNA fra Monika og moren.

STERK KRITIKK: Riksadvokat Tor-Aksel Busch fikk i dag overlevert rapporten fra granskningsgruppen som har sett på politiets etterforskning i Monika-saken. Granskerne kommer med sterk kritikk av politiets etterforskning.
HÅVARD BJELLAND

— Det var ingen ny teknologi som ble benyttet ved disse analysene. Men som følge av svært vanskelige prøver med lite innhold av humant DNA, forbedret FHI analyseteknikken, heter det i rapporten fra Riksadvokatens granskningsgruppe.

Det påpekes at instituttets ekstrajobb med prøvene utelukkende er gjort fordi det kom informasjon om at det var mistanke om drap, og at man hadde en konkret mannlig mistenkt i saken.

Tilfeldig tatt vare på

Det er også tilfeldig, fremgår det av rapporten, at gjenstander og spormateriale i saken ikke ble ødelagt.

Det var det en lokal etterforsker som tok vare på, skriver granskerne.

Gruppen mener det må lages rutiner for å ta vare på DNA-prøver, slik at det ikke er borte når en sak eventuelt blir gjenopptatt.