• Vi hadde som utgangspunkt at alle fartøy i Marinen med radar og radiosendere kunne være berørt dersom stråling forårsaket barn med medfødte misdannelser. Den hypotesen blir jo nå bekreftet, sier admiral Jan Jæger (bildet) til Bergens Tidende.

Han var sjef for Marineinspektoratet i 1996, da «Kvikk»-personell meldte de første barna med medfødte skader. Jæger anmodet straks Sjøforsvarsstaben om en grundig undersøkelse av en mulig sammenheng med stråling:

— Min reaksjon var at når mannskap fra «Kvikk» fikk barn med skader, kunne vi ikke utelukke at også personell på andre fartøy opplevde det. Forskjellen var bare at «Kvikk»-personell i en periode var utsatt for ekstra sterk strålepåvirkning fordi fartøyet drev elektronisk krigføring, sier Jæger. Han husker det var lite hjelp å få i forskningsmiljøene da Sjøforsvaret begynte å undersøkelsene:

— Hvis noen burde vite noe, så var det Statens strålevern. Men deres kunnskap ga oss ikke særlig å gå på, og så vidt jeg husker var det også lite å hente hos de andre forskningsinstitusjonene som vi var i kontakt med. Det var også så som så med deres interesse for saken, sier Jæger.