GARD STEIRO gard.steiro@bt.no

— Vi vil aldri klare å stoppe all narkotikaen ved grensen. Det vil alltid være heroin tilgjengelig i Bergen. Hvis samfunnet overlater dette problemet ene og alene til oss, er slaget tapt, sier Wegner.

Han mener at misbrukermiljøet vil vokse de neste årene. For å stoppe rekrutteringen må foreldre og politikere på banen. Barna utsettes for press - Vi merker at det finnes stadig flere "ukvalifiserte" foreldre. Barn overlates til seg selv og utsettes for voldsomt press fra dårlige miljøer. Hvis dette får fortsette frykter jeg at vi vil havne i en meget negativ spiral.Wegner utfordrer Stortinget til å legge om familiepolitikken.- Foreldre må bruke mer tid med barna sine. Når vi støter på ungdommer i narkotikasaker opplever vi nesten alltid at de ikke har fått nødvendig oppfølging hjemmefra. De har ofte ikke utviklet riktige holdninger til rusmidler. Upopulære tiltak - Politikerne må ta ansvar. Jeg er klar over at det vil bli et upopulært vedtak, men jeg mener det er viktig at det legges til rette for at foreldre kan holde seg hjemme med barna sine. De bør i alle fall ha anledning til å gjøre det i kritiske faser av oppveksten.- Sier politimesteren at han er tilhenger av en form for utvidet kontantstøtte?- Jeg vil ikke bruke ordet kontantstøtte. Mitt poeng er at foreldre må få anledning til å tilbringe tid hjemme, uten at dette fører til at familiens materielle nivå faller dramatisk, sier Wegner. Er du enig med politimester Wegner? Bør foreldre være mer hjemme? Er det ikke bra nok å ha ungene i barnehage? Har du andre forslag til hva foreldre kan gjøre for å holde barna unna narkotikamiljøene? Delta i debatten!