Det var Germanischer Lloyd som godkjente stabilitetsplanene til "Rocknes".

— I følge stabilitetsplanen, kunne skipet overlevd skade på en seksjon, men ville ikke overlevd en skade på to seksjoner i fullastet stand, sa Heiko Hoffmann i stabilitetsavdelingen i Germanischer Lloyd.

Han la etterpå til at med mindre last, kunne "Rocknes" ha overlevd med skade på to seksjoner.

Hoffmann presiserte at dette var personlige antakelser, ikke hans offisielle forklaring.

Viste bilder av skader

Det ble helt stille i bankettsalen på Hotel Norge, hvor sjøforklaringen etter "Rocknes"-forliset pågår, da avdelingsdirektør Per Magne Indreeide i lasteskipsavdelingen i Sjøfartsdirektoratet spurte om følgende:

— Siden vitnet har godkjent de beregningene, så har han kanskje en mulighet til å gi en dokumentasjon på hvor dramatiske skadene er i henhold til forliset?

Etterpå gikk Indreeide frem til tegningene av skipet som ligger på et stort bord fremfor vitnet. Her ble det pekt, forklart og vist bilder av skadene på undersiden av "Rocknes".

— Du behøver ikke å si hva du mener, hvis du ikke vil, sa Indreeide til Hoffmann mens de var omgitt av advokater, fotografer og journalister.

Men stabilitetseksperten valgte likevel å dele sine synspunkter med retten.

- Et av flere momenter

Etter avhøret av Hoffmann sa avdelingsdirektør Indreeide i Sjøfartsdirektoratet til bt.no at han følte han fikk svar på flere viktige spørsmål.

— Men det er viktig å huske på at dette bare er en del av hele etterforskningen - at gjennomslaget i de to seksjonene i "Rocknes" bare er en del av en rekke faktorer som har ført til at skipet kantret, sa Indreeide.

Han understreket at målet for sjøforklaringen er å få frem en sannsynlig forklaring på hva som gikk galt da "Rocknes" kantret.

OPP NED: "Rocknes" gikk rundt og ble liggende med kjølen i været.
JAN M. LILLEBØ