Fredag ettermiddag skjedde det igjen. Bybanen krasjet med en bil i Bjørnsons gate. Dette skjer bare fire dager etter at to bybanevogner braser sammen like ved endestasjonen utenfor Telegrafen.

Da sa Samferdselssjef Ove Foldnes i Bergen kommunen følgende:

— Det er særdeles ubehagelig. Vi må gå gjennom hendelsen så det ikke skjer igjen.

- Det er vel ikke god PR?

— Klart ikke, sier Foldnes.

De må ikke glatte over de uheldige sidene, men være tydelige på hva man gjør for å hindre flere ulykker

Fredrik Hannestad, PR-rådgiver

Flere ulykker

Daglig leder i et av Norges ledende kommunikasjonsbyråer Nor PR, Fredrik Hannestad, mener de som er ansvarlig for Bybanen bør være ærlige, åpne og tilgjengelige når slikt skjer.

— De bør bruke den oppmerksomheten som denne ulykken gir til å nå ut med viktige budskap til bilister og øvrige trafikanter om hva man gjør for å unngå flere ulykker. Samtidig må man forberede dem på at flere ulykker vil kunne skje, sier Hannestad.

Han tror det vil skje flere trafikkulykker i tilknytning til Bybanen i de nærmeste månedene.

— Bybanen er et helt nytt element i trafikkbildet, og det vil ta tid før trafikantene lærer seg å forholde seg til den.

Bybanens omdømme

Hannestad mener likevel at de to trafikkulykkene ikke vil bety noe for Bybanens omdømme.

— Bybanen har i løpet av flere år opparbeidet seg et godt omdømme blant bergensere, og det er knyttet store forventninger til oppstart og drift fra 22. juni. Denne type hendelser må vi regne med. Selv om det har skjedd to ulykker på kort tid, betyr dette lite for Bybanens omdømme, sier han.

Han har følgende råd til dem som drifter Bybanen.

— De må ikke glatte over de uheldige sidene, men være tydelige på hva man gjør for å hindre flere ulykker, sier han.

- Ingen omdømmekrise

Heller ikke professor i markedsføring ved Norges Handelshøyskole, Helge Thorbjørnsen, tror at ukens ulykker vil skade Bybanens omdømme på lang sikt.

— Dette er langt ifra en omdømmekrise, sier han.

Han understreker at de som er ansvarlige for Bybanen, må ta slike ulykker alvorlig og vise hva de vil gjøre for å unngå lignende uhell i fremtiden.

— På lang sikt vil imidlertid ikke ulykkene påvirke omdømmet til Bybanen, med mindre vi i fremtiden får en serie med alvorlige uhell med personskader, mener han.

Thorbjørnsen peker på at Bybanen er et produkt som ennå ikke er lansert, og at folk derfor griper fatt i den lille informasjonen de har.

-Trafikksikkerhet er blitt et nytt argument for dem som i utgangspunktet var negative til Bybanen. For tilhengerne fremstår nok det sterke fokuset på ulykkene mer som en kuriositet, tror professoren.

— Det avgjørende for omdømmet på lang sikt vil bli Bybanens evne til å bedre trafikksituasjonen for byens borgere.

Har du endret syn på Bybanen den siste uken? Si din mening!