Geir Sælevik (44) fra Fitjar krever staten for nærmere 2,5 millioner kroner i erstatning og oppreisning, etter å ha blitt uskyldig incestanklaget i syv år. Sælevik og hans advokat Arvid Sjødin leverte kravet 29. mai. For kort frist Hordaland Politidistrikt fikk da frist til 30. juni med å levere en uttalelse til kravet. Men til tross for at Sælevik-saken har vært gjenstand for en intern granskning i Hordaland politidistrikt, var det ikke nok med en måneds frist for å uttale seg. Politiet ba om ytterligere to måneder, fordi «det ikke er mulig for politidistriktet å gi uttalelse i en så omfattende sak innen 30.06.2000». Sunnhordland sorenskrivarembete innvilget politiets søknad om forlengelse av fristen. Ikke overrasket — Kravet om forlengelse er helt vanvittig. Det politiet her ber om er tre måneder til å lete frem gjeldende rettspraksis på området og å gå gjennom postene i kravet. Jeg brukte tre uker på å gjøre det samme, hevder Sæleviks advokat, Arvid Sjødin.Kravet om erstatning og oppreisning fra Sælevik og hans kone er på nærmere 2,5 millioner kroner.- Det henger jo overhodet ikke på greip. Jo lenger saken trekker ut, jo større blir belastningene for meg og min familie. Men det er ingenting som overrasker meg lenger i denne saken, sier Geir Sælevik til Bergens Tidende. Ferieavvikling Konstituert politimester Ole Bjørn Mevatne syns ikke det er urimelig å bruke tre måneder på innstillingen til erstatningssaken.- Dette er en kompleks sak. Vi skal avgi en innstilling til statsadvokaten, som så retter et svar til Sunnhordland sorenskriverembete. En måneds frist er ikke lang tid, og vi føler at vi trenger lengre tid for å behandle dette på en ordentlig måte, sier Mevatne. - Skjer dette på grunn av ferieavvikling i politidistriktet?- Det har med ferieavviklingen å gjøre, men dette er ikke noen avgjørende årsak.- Har du forståelse for at Sælevik reagerer på fristforlengelsen?- Det ønsker jeg ikke å kommentere, sier Mevatne. Brev til sorenskriveren Advokat Sjødin har lite til overs for denne argumentasjonen.- Å gi politiet så lang frist er en ren favorisering av det offentlige. Dessuten er det bare tull at ferieavviklingen skal spille inn. Jeg tror ikke Hordaland politidistrikt kommer til å be om tilsvarende utsettelser på varetektsfengslinger i sommer. Det er alltid folk på jobb, sier Sjødin, som tirsdag sendte et brev til sorenskriveren i Sunnhordland hvor han formoder at fristforlengelsen skyldes en feil. - Men jeg forventer ikke å få noe svar, sier Sjødin oppgitt.Sorenskriver i Sunnhordland, Knut Gramstad, vil ikke kommentere avgjørelsen om å innvilge utsettelsen.- Jeg er på ferie nå, og jeg kan ikke uttale meg i enkeltsaker uten å ha papirene foran meg, sier Gramstad.

FRIKJENT: Etter syv år ble Geir Sælevik frikjent fra incestanklagene. Her sammen med konen Inger Johanne og broren Dag.
Arkivfoto