— I store industribedrifter blir jenter ofte prioritert, men innen håndverksfag er det motsatt. Mens de overordnete organene oppfordrer kvinner til å søke, er medlemsbedriftene ofte mer skeptiske. Det kan skyldes fysikk, men de ansattes holdninger til nye kolleger er minst like viktig, tror hun.

Fremdeles god tid

— De få jentene som velger utradisjonelt, klarer vi å få inn i bedrifter, understreker Grung. Hun legger til at Lene Ryland fremdeles har god tid til å finne læreplass. Plassformidlingen fortsetter helt til oktober.

Sigmund Heggeland ved Opplæringskontoret for Rørleggerfaget tror heller ikke Lene trenger å frykte at hun vil stå uten læreplass.

— Det er balanse mellom antall lærlinger og behovet. Nå er det viktig at elevene uten læreplasser sender søknader til de bedriftene som ikke har fått lærlinger, forklarer han.

- Karakterer teller mest

— Vi ønsker flere kvinner i bransjen, sier Morten Husa i Norske Rørleggerbedrifters Landsforening, avdeling Vest. Foreningen har 72 medlemsbedrifter i Hordaland og Sogn og Fjordane.

Han forteller at bedrifter som har erfaring med jenter, gir jentene gode skussmål. Han tror ikke at det foregår noen diskriminering på grunn av kjønn.

— Karakterer og jobbintervju teller mer enn fysisk styrke. Men hvis en gutt og en jente har helt like karakterer, kan jeg ikke si at kjønnet ikke betyr noe. Noen bedrifter med mye tungt arbeid ser nok at jenter kan få problemer med enkelte tyngre arbeidsoppgaver.