Straffelovens paragraf 172 gir rom for varetektsfengsling i påvente av ankebehandling i alvorlige straffesaker.

Strafferettsekspert Svein Slettan mener påtalemyndigheten får en svært tøff jobb.

— Paragraf 172 gir anledning til varetektsfengsling i tilfeller hvor en løslatelse strider mot «den allmenne rettsfølelsen». Men det som har skjedd i denne saken er jo at en jury av likemenn faktisk har frikjent de tre tiltalte, sier han.

— Forsvarerne vil selvsagt bruke dette for alt det er verdt. Påtalemyndigheten jobber nå i motbakke, legger Slettan til.

Dette skjer videre:

  • Lagmannsretten møtes igjen i dag. Juryen skal ta stilling til om den tredje tiltalte, som er frikjent for drap, skal kjennes skyldig i legemsbeskadigelse med døden til følge. Dersom svaret fra juryen er ja, vil tredjemann få dom for dette og saken vil være over for hans del.
  • For Olsen og Flaten skal saken behandles på nytt i en såkalt meddomsrett. Den vil bestå av fire legdommere og tre fagdommere.

— Saken starter fra null igjen. Nå er man like langt som da retten ble satt første dag i lagmannsretten, forklarer Svein Slettan.

  • Når saken kommer opp på nytt er foreløpig ikke kjent.

— Men jeg antar at det skjer så fort som mulig. En slik sak bør ikke henge i luften. Men påtalemyndigheten vil jo kanskje ha interesse av å etterforske saken videre, sier Slettan.

LØSLATT? Jarle Olsen kan bli løslatt.