• Slike dommer er vanskelige å kontrollere og håndheve, men politiet i Arna og Åsane er nå inne i saken, sier politiadvokat Tore Johan Sørland.

Heidi Torkildson Ryste

Han var aktor i saken mot 67-åringen.

— Det er ikke ofte vi har slike saker, og har nok ikke hatt gode nok rutiner for oppfølging, sier Sørland.

Så vidt han kjenner til, har verken Mattilsynet eller politiet vært på inspeksjon hos mannen siden dommen falt. Etter å ha fått en ny henvendelse fra Mattilsynet har politiet i Arna og Åsane nylig sendt en forkynning av dommen til mannen. Der har de gitt ham en kort frist på å avvikle alt dyrehold, til tross for at dommen mot mannen har vært rettskraftig i mange måneder.

— En ny inspeksjon er det eventuelt Mattilsynet og politiet som gjør sammen, sier Sørland.

På grunn av at mannen bor på samme gård som broren, mener politiet det er svært vanskelig å kontrollere at han faktisk ikke har noe kontakt med hestene.

— Broren kan ha så mange hester han vil og de må være registrert på ham. Dilemmaet er hvis alle hestene til den domfelte blir solgt til broren. Det er problematisk fordi det innebærer at han kan fortsette omtrent som før, sier Sørland.