• Jeg skjønner ham som har mistet en bror. Men fengselet har gjort en skikkelig jobb i denne saken, selv om den fikk et trist utfall.

Det sier direktør Ketil S. Evjen i Bergen fengsel.

På grunn av taushetsplikt vil han ikke svare på konkrete spørsmål om saken.

— Hva personer tenker og hvordan de vil handle er vanskelig å forutse. Men hvis det er noen som mener vi har gjort for lite, eller ikke tatt denne saken alvorlig, er det feil, sier Evjen.

- Hvordan kunne da Alexander Lund Wallin ta livet sitt i fengselet?

— De innsatte har en god del tid hvor de er for seg selv på rommet, uten tilsyn. All den tid det er vurdert slik at det ikke er nødvendig med kontinuerlig tilsyn, kan slikt skje. Skulle vi gardert oss 100 prosent måtte vi hatt tilsyn hele tiden. Det ville verken være fornuftig eller humant. Alle har behov for å ha tid for seg selv, sier Evjen.

Så langt i år har det vært to selvmordsforsøk og ett selvmord i Bergen fengsel. I fjor var det fire forsøk, og et selvmord. Siden 2001 har antallet selvmord i fengselet variert mellom ingen og to i året.