• BIR er organisert slik at det er vanntette skott mellom de virksomheter i BIR som driver konkurranseutsatt og de deler av BIR som er organisert under monopolvirksomheten, heter det i et notat fra Deloitte & Touche.

Notatet er et svar på kritikken som kom fra en gruppe private renovatører i Bergens Tidende tirsdag. De private renovatørene påpeker at renovasjon i Bergen er 400 kroner dyrere enn i andre norske byer. Renovatørene etterlyser mer konkurranse i bossbransjen i Bergen og stiller spørsmål ved om BIR er organisert i tråd med EØS-reglementet.

Advokatene Rolf-Erik Disch og Geir A. Melby hos Deloitte & Touche fastholder at organiseringen av BIR er i samsvar med EØS-avtalens regelverk. Dette mener BIRs advokater å få støtte for i Miljøverndepartementet.

— Alle de påstander som kommer fra de private renovatørene, har tidligere vært vurdert juridisk og hensyntatt ved organiseringen av BIR, oppsummerer de to.

De to advokatene avviser også at BIR skal være juridisk forhindret fra å bygge et papirsorteringsanlegg. Planene om et slikt anlegg truer arbeidsplasser både hos Ragn Sells og Norsk Gjenvinning.

Ragn Sells kjøpte papirsorteringsanlegget som en del av Fana Stein og Gjenvinning fra Bergen kommune for halvannet år siden og opplever nå at et kommunalt selskap står i ferd med å fjerne grunnlaget for videre drift av dette anlegget.