• Har vi basert vår avgjørelse på feilt grunnlag, er vi villig til å se på saken på ny. Vannskader er alltid vanskelige, sier fagkonsulent Arvid Landsvik i Gjensidige.

— I denne konkrete saken i Fløen leide vi inn en ekstern takstmann. Vårt standpunkt er basert på hans vurderinger. I tillegg til den skriftlige rapporten, har vi også innhentet utfyllende muntlige kommentarer fra ham, sier Landsvik.

Denne takstmannen mener altså at skadene i Gjensidige-kundens hage ble forårsaket av overflatevann som havnet der fordi avløpene ikke tok unna vannmengdene. Med andre ord ingen flom i henhold til forsikringsspråket.

— Vesta har også brukt en ekstern takstmann. Han har lang erfaring, og har altså konkludert med at skadene på vår kundes hage var forårsaket av flom. Dermed er grunnlaget for å utbetale erstatning til stede, sier Gry Larsen i Vestas informasjonsavdeling.

Begge takstmennene har gått gjennom den samme og nødvendige opplæringen i regi av Norsk Naturskadepool.

— Dette blir gjort for at vurderingene skal være mest mulig ensartede. Og definisjonen på hva som er en flom, skal være ganske begripelig, sier Gry Larsen.

Skadene på Nesttun som følge av at den underjordiske vanntunnelen under Nesttun senter ikke svelget unna vannmassene, ble karakterisert som flom.

— Vi var i tvil om skadene der var en naturskade. Her er det hele tiden snakk om skjønn. Noe må vi bygge på i disse vurderingene. Takstmennene skal være de best kvalifiserte til å vurdere slikt, sier Arvid Landsvik i Gjensidige.