-Jeg er blitt overrasket over noen av kvinnene jeg har møtt som selger sex på «innendørsmarkedet». De er vanlige folk som lever vanlige og ryddige liv. Men det er også flere utenlandske kvinner som jobber inne, forteller Åsta Årøen.

Hun leder prosjektet «TaVare» gjennom Omsorgsbasen i Kirkens Bymisjon. Målet er å hjelpe og informere prostituerte, og å kartlegge all prostitusjon i Bergen. Det inkluderer å få innpass i det så langt lukkete prostitusjonsmiljøet innendørs.

— Mange har et bilde av den typiske prostituerte. Dermed er det nyttig for oss å møte personer som ikke passer inn i dette bildet. Vi jobber opp mot et mangfold av kvinner.

Pølser og kakao

Tre ganger i uken er folk fra Omsorgsbasen ute på gaten med pølser og kakao til kvinnene «på strøket». Men å oppnå kontakt med kvinnene på innemarkedet er vanskelig.

— Så langt har jeg bare møtt en håndfull kvinner som opererer på innemarkedet. For dem er prostitusjon en måte å spe på inntekten. De som jobber på gaten har som oftest rusproblem og trenger penger til å dekke forbruket.

«TaVare» har holdt på siden januar og skal gå ut 2005. Gjennom arbeidet håper Årøen å få kartlagt hvilke behov som bør dekkes, som tilgangen til helsetjenester.

Som Gitte, er også Årøen skeptisk til kriminaliseringen av horekundene.

— Jeg tror ikke det vil løse noen problemer, men skape nye. Miljøet vil flytte til andre arenaer og det vil være vanskelig for oss å oppnå kontakt med kvinnene. De blir mer isolert.

- Mer moralsk

Sosialantropolog Ingrid Smette gjorde i februar et studie av et utvalg horekunder i Oslo. De fleste av dem hun intervjuet var kunder på «innemarkedet».

— De mente det var mer moralsk å kjøpe sex av kvinner som ikke var avhengige av stoff. De kalte det «frivillig prostitusjon», forteller Smette.

Horekundene hun snakket med var stort sett menn som kan passe i kategorien «normale».

— Det var stort sett folk i godt betalte jobber i 30-årene.

Mennene som kjøper sex på innemarkedet, bruker også høyere pris som unnskyldning. Et samleie koster gjerne det tredoble av hva det koster på gaten. 1500 kroner for «full pakke» inne er ikke unormalt.

- Trenger mer hjelp

Tradisjonelt har utemarkedet vært fokusområde for organisasjoner som jobber for de prostituertes situasjon. Det er først de siste årene at denne gruppen kvinner er kommet i fokus.

— Vi har vel sett at kvinnene på utemarkedet har større behov for hjelp. Men samtidig så vet vi ikke hvilke behov kvinnene som jobber inne har, sier Smette.

Hun tror den utenlandske prostitusjonen på bordellene vil dra fokus mer mot innemarkedet i fremtiden, i alle fall for politikerne.