• Når boligene er subsidiert med statlige midler er det vanlig med prisregulering, sier Per Eystein Thue, administrerende direktør for Stor-Bergen Boligbyggelag.

Thue avviser at boligbyggelaget har ført beboerne i Turnhallen bak lyset. Ordningen med private omsorgsboliger var nettopp slik: Beboerne fikk oppstarttilskuddet. Resten av tilskuddet går i kommunekassen.

Thue uttrykker samtidig en viss forståelse for kritikken fra Turnhallen:

— Jeg ser at beboerne ikke får del i prisutviklingen i boligmarkedet. Til gjengjeld har de nytt godt av et statlig tilskudd. Prisreguleringen sikrer at senere eiere også får glede av dette tilskuddet, sier han.

Regiondirektør Mabel Johansen i Husbanken opplyser at Bergen kommune har inngått liknende avtale for Kryddergården borettslag, Rosenlund borettslag og Sandalskollen borettslag. Alle sammen er private borettslag, bygget som omsorgsboliger. Og alle sammen gir kommunen penger i kassen.