Bråthen er leder for studiet i eiendomsmegling ved Handelshøyskolen BI.

— Også ved private salg som går utenom eiendomsmegler er det vanlig fremgangsmåte å innhente en takst og få en sakkyndig vurdering av eiendommens verdi, sier han.

Bråthen sier at byggets stand, beliggenhet og leiekontrakter er de viktigste forholdene som avgjør en eiendoms verdi. På generelt grunnlag understreker han viktigheten av å være aktsom når man opererer i boligmarkedet.

— Hvis en person ikke er i stand til å skjønne rekkevidden av en avtale som blir inngått på grunn av en særskilt tilstand, må de involverte parter vise ekstra aktsomhet, sier Bråthen.