• Aagot Valle tar feil når hun sier at politiet ikke tar voldtektsetterforskning alvorlig nok, sier politiavdelingssjef Tove Lian Mathiesen.

BJARNE KVAMbjarne.kvam@bergens-tidende.no

– Vi etterforsker alle voldtektssaker med topp prioritet. Og det er intet vi heller skulle sett enn flere fellende dommer i reelle voldtektssaker, sier den erfarne politiavdelingssjefen ved person— og voldsavsnittet, Bergen politidistrikt.

Klandrer politiet Bergens Tidende skrev onsdag at det i dag, fire måneder etter at grovt uaktsom voldtekt ble straffbart, fortsatt ikke finnes én eneste slik straffesak i hele Norge. Stortingsrepresentant Aagot Valle (SV) fra Hordaland hevder at en viktig årsak til at det manglende antall saker er at politiet ikke tar slik etterforskning alvorlig nok.

Men det er en påstand som politiavdelingssjef Lian Mathiesen kontant tilbakeviser.

– Valle tar feil, sier Lian Mathiesen kategorisk.

Poenget med innføring av straff for grovt uaktsomme voldtekter var å ta alle de voldtektsforbryterne som har sluppet unna tidligere.

Men sjefen for person- og voldsavsnittet har ingen tro på at den nye regelen vil medføre noen store endringer.

– Av alle de voldtektssakene jeg har hatt gjennom årene, kan jeg på stående fot ikke se at noen flere gjerningsmenn kunne blitt tatt ved bruk av den nye bestemmelsen, sier hun.

Mange saker henlagt – Bestemmelsen vil kanskje kunne få betydning, men jeg har problemer med å se det, sier hun.

Det er et ubehagelig faktum for politiet at så mye som 80-90 prosent av voldtektsanmeldelsene blir henlagt.

– Beklageligvis blir det inngitt anmeldelser for forhold som åpenbart ikke er voldtekt. Det inngis også enkelte falske anmeldelser. Dette er en medvirkende årsak til at oppklaringsprosenten er lav. Men til tross for disse forhold tar vi alle anmeldelser seriøst og gir sakene høy prioritet, understreker Tove Lian Mathiesen.