• Vi ber ikke bystyret om å velge prosjekt nå. Vi ber om et klarsignal for å kunne utrede et alternativ. Da får bystyret reell valgmulighet.

EINAR H. SPANGeinar.spang@bt.no Gert Atle Gundersen er styremedlem i Nygårdstangen nærings og idrettspark AS. Han mener Bergens politikere er i ferd med å spille fra seg muligheten til å kunne se dette som en byutviklingssak. Diskusjonen dreier seg nå om tekniske og avtalemessige detaljer.— Det blir litt frustrerende når alle sier at planene er gode, men at de på grunn av tidligere vedtak om Bergensia Badeland ikke kan snu nå. Bergensia Badeland hadde en opsjon på tomten frem til årsskiftet 2000-2001. Slik jeg ser det har de ikke benyttet opsjonen innen fristen bystyret har vedtatt. Det er derfor snakk om å gi dem en ny opsjon, som i tillegg utvides med en hotelltomt, uten at alternativer får anledning til å bli vurdert.- Vi har bedt om å få klarsignal til for egen regning å foreta en alternativ prosjektering, til det vi mener kan bli den beste bymessige utnyttelse av dette området i Bergen. Det virker nå som om Bergensia Badeland bruker tidligere vedtak som brekkstang for å få tak i større deler av Nygårdstangen.