TOR KRISTIANSENtor.kristiansen@bt.no — Denne gang er det ikke nok at partiene roper "Skole! Skole!" De må si fra hva de vil fylle skolen med, sa Trond Giske i sin tale til landsmøtet i Skolenes Landsforbund i Bergen.Giske advarte mot Høyres, Fremskrittspartiets og sentrumspartiens ønske om å legge til rette for flere private skoler. Mest alvorlig er etter hans mening forslaget om at skolepengene skal følge elevene.Giske frykter en ny type friskoler som er fri for likestilling, fri for funksjonshemmete, fri for mangfold og fri for problemelever.Selv har Trond Giske sikret lærerne mer lønn. Nå vil ha sikre studentene bedre studiefinansiering og legge lærebøkene ut på nett. De første kommer alt til høsten. Han hilser velkommen kampanjen for å rekruttere flere til læreryrket. Han roste Skolenes Landsforbund som en veiviser for Arbeiderbevegelsens fremtidig skolepolitikk.