— En høyere utdanning er i dag hva artium var for min generasjon. Det er blitt noe alle har. Studenter må se andre veier enn til de tradisjonelle akademikerjobbene, sier Fagereng.

Han understreker at dette ikke betyr at høyere utdanning er blitt mindre viktig. Jobbene er bare ikke så tett relatert til utdanningen lenger.

— Hvis man ikke velger en profesjonsutdanning som juss eller medisin, bør man være forberedt på at det tar litt tid i arbeidsmarkedet før man finner den rette jobben, sier Fagereng.

- Prøv forskjellige jobber

Undersøkelser gjort blant nyutdannede viser at blant de med humanistiske eller samfunnsvitenskapelige utdanninger, er det en høy andel som føler seg «mistilpasset».

Dette betyr at de enten ikke er i full jobb, eller at de er i en jobb de føler ikke er relevant i forhold til utdanningen sin. Fagereng mener dette er udramatisk.

— Studentene må se hva arbeidsmarkedet kan gi dem. Vi må bryte ned myten om at de rette jobbene står der og venter. Det er ingenting i veien med å prøve seg i en del forskjellige jobber før man finner den som passer, sier han.

Faget avgjør ikke

Fredag arrangerte Karrieresenteret i Bergen en konferanse i anledning femårsjubileet til senteret.

Tale Nesmann Berntsen er karriereveileder og holdt innlegg om fremtidens arbeidsmarked. Hun er på langt vei enig med Fagereng.

— Vi ser i dag at flere og flere arbeidsgivere etterspør høyere utdanning, uten en spesifisering av retning. Dette betyr at utdanning er viktig i seg selv, men at hva du har spesialisert deg innenfor, ikke vil være det avgjørende, sier hun.

GLEM UTDANNINGEN: Vi må bryte ned mytenom at det står jobber og venter påakademikere i dag. Nå gjelder det å prøve littav hvert, sier Ragnar Fagereng,administrerende direktør ved NorgesHandelshøyskole. ARKIVFOTO