Norsk Folkehjelp og Norske Redningshunder opererer for det meste med kontaktpersoner på hjemmeberedskap både i Hordaland og Sogn og Fjordane. Røde Kors har derimot beredskapstropper stasjonert ved en rekke populære utfartssteder i helgene, skolenes vinterferie og i påskeferien.

— Blant verdens beste

Både hos politiet og ved Hovedredningssentralen (HRS) på Sola er det utelukkende ros å høre om den frivillige innsatsen - selv om beredskap i baser er begrenset.

Redningsleder Terje Langås ved HRS mener beredskapen er god antall hendelser tatt i betraktning. Han påpeker at effekten ikke nødvendigvis ville være større om flere grupper var stasjonerte i felten:

— Ingen vet hvor et skred vil gå. Det er håpløst å ha en beredskap klar til å komme tidsnok absolutt overalt i landet, sier han.

Redningslederen får støtte fra informasjonssjef Trygve Hillestad ved Hordaland politidistrikt.

— Det er klart at man i noen tilfeller kommer for sent. Men det ville man også ha gjort med mer fast beredskap. Ved skred er det behov for store styrker, folk måtte uansett flys inn fra andre steder, fremholder Hillestad. Både han og Langås mener innsatsen fra de frivillige er helt uvurderlig.

Mange vil hjelpe

Og de frivillige er mange. Røde Kors har egne hjelpekorps i nesten hver eneste kommune i Hordaland. Beredskapen er høyest i vintersesongen, spesielt i påsken. Da har organisasjonen grupper på de fleste større utfartssteder. Nå i vinterferieuken, og i ordinære helger, er Kvamskogen, Eikedalen og alpinanleggene på Voss dekket, opplyser operativ leder i Hordaland Røde Kors, Kenneth Røssland. I tillegg kommer skjerpet beredskap blant øvrige mannskaper.

Norsk Folkehjelp har ett lokallag i Sogn og Fjordane og to i Hordaland. Til sammen finnes 11 godkjente lavinehunder og førere tilknyttet Norske Redningshunder i de to fylkene. I tillegg til de mest kjente frivillige organisasjonene, er det også andre hjelpere som trår til. Blant disse er Norsk Aero Klubb, Alpine Redningsgrupper, Grotteforbundet og Norsk Radio Relæ Liga. Sistnevnte er radioamatører som kan bidra med samband nær sagt over hele landet.