• Det er uverdig at Kirken skal ta seg betalt for å vie brudepar, mener stortingsrepresentant Rune Skjælaaen.

Senterpartiets kirkepolitiske talsmann vil ta forslaget om betaling for vielser og gravferder i Bergenskirkene opp i Stortinget.

Skjælaaen, som selv er prest, reagerer sterkt på at kirkevergen i Bergen foreslår å ta 805 kroner for alle vielser og gravferdsseremonier i alle byens kirker, slik Bergens Tidende fortalte fredag.

Kirkeministeren

— Dette er en uverdig måte å drive kirke på. Derfor tar jeg forslaget opp med kultur- og kirkeminister Valgerd Svarstad Haugland, mest sannsynlig i Stortingets spørretime onsdag 19. februar, sier Skjælaaen til Bergens Tidende.

Også lederen i Kirkerådet, Tor Bjarne Bore, synes det er en dårlig idé at brudepar må betale over 800 kroner for å bli smidd i hymens lenker i Bergenskirkene.

— Jeg vil ikke kritisere kirkevergen. Men jeg har ingen sans for forslaget. Det er ikke dette jeg forbinder med en åpen folkekirke i Norge. På den annen side illustrerer det jo helt klart hvilken sørgelig økonomisk situasjon Kirken er havnet i, sier Bore til Bergens Tidende.

Finansieringen av Kirken blir også hovedtema på Kirkerådets møte i begynnelsen av mars. Målet er økte bevilgninger i forbindelse med revidert nasjonalbudsjett til sommeren.

- Betaler jo kirkeskatt!

Det er uakseptabelt å innføre betaling for begravelser og vielser i kirkene i Bergen, hevder Bergen kommunes representant i Kirkelig Fellesråd, Erna Mundal Pedersen.

— Vi betaler jo allerede kirkeskatt. Da er det utidig å innføre andre betalingstjenester for å bruke kirkene til kirkelige handlinger, som vielser og begravelsesseremonier er, hevder Mundal Pedersen, som har nesten 24 år bak seg i Kirkelig Fellesråd.