— Det er ikke mange saker av denne typen, sier professor Jan Fridthjof Bernt ved Universitetet i Bergen.

Bernt, som blant annet er ekspert på forvaltnings- og kommunalrett, presiserer at han uttaler seg på generelt grunnlag, og ikke om tvisten mellom Bergensia Badeland og Bergen kommune.

— Terskelen for at en profesjonell utbygger skal få utbetalt et så stort beløp, er svært høy. Da må man virkelig kunne vise at man er lurt opp i stry, sier Bernt.

Utbyggere må være forberedt på at utfallet av en sak endres seg i siste fase.

Det springende punktet i slike konflikter er ifølge Bernt om kommunen har informert tilstrekkelig om alle forbehold.

Dersom kommunen har sagt noe som gir utbyggerne inntrykk av at nå er det truffet et vedtak, kan de utløse erstatningsansvar.