• Oppdatering: Skår ble sluppet fri etter avhør tirsdag ettermiddag. Det har gått snart ett år siden Fana Sparebank anmeldte Skår for brudd på privatlivets fred. Mandag ettermiddag valgte politiet å pågripe ham på kontoret til bedriften Fritidsgården.

Skår sitter tirsdag i arrest på Bergen sentrum politistasjon, bekrefter politiet overfor bt.no. Politiet har ransaket kontoret og beslaglagt datautstyr.

Hensynsløs atferd

Skår er siktet for å ha brutt straffelovens paragraf 390a, som retter seg mot «den som ved skremmende eller plagsom opptreden eller annen hensynsløs atferd krenker en annens fred».

— Han har ytret seg på en måte som rammer den enkelte ansatte i banken, og ikke banken som sådan, sier politijurist Anders Johnsen i Hordaland politidistrikt.

Bakgrunnen for pågripelsen er blant annet at kampanjen er blitt trappet opp i det siste, på nett og via løpesedler. Ifølge BA.no har flere av bankens ansatte opplevd å finne løpesedler i sin egen postkasse. De skal også være spredd i nærmiljøet. Løpesedlene skal blant annet bestå av bilder og navn på bankens ledelse, og kritisk omtale av yrkesutøvelsen deres.

Tom Skår har i to års tid ført en kampanje mot banken, via nettsider, plakater og løpesedler. Han anklager bankansatte for lovbrudd, til tross for at politiet har henlagt anmeldelsen hans.

Saken som fikk Skår til å reagere, endte nylig med et forlik mellom banken og en bekjent av Skår. Aksjonisten fortsetter likevel kampen mot banken.

- Oppsiktsvekkende

Det er høyst uvanlig at norsk politi arresterer folk for å fremsette ytringer, ifølge Anine Kierulf, ekspert på ytringsfrihet ved Universitetet i Oslo.

Ytringsfriheten er beskyttet både av Grunnloven og Den europeiske menneskerettighetskonvensjonen (artikkel 10).

— Det er ganske oppsiktsvekkende at politiet velger å bruke straffeprosessuelle virkemidler. Kriteriet for å gripe inn, etter Menneskerettighetskonvensjonen, er at arresten er nødvendig for å opprettholde demokratiet, sier Kierulf.

Hun er enig med banken i at en del av innholdet på Skårs nettsider er krenkende og grenser opp mot ærekrenkelser. Bakgrunnen for pågripelsen er imidlertid ikke ytringene i seg selv, men måten de er fremsatt på.

— Paragraf 390a brukes vanligvis i forbindelse med telefonterror og annen plaging av privatpersoner i deres private sfære, mens her er det jo ytringer i det offentlige rom om bankansatte i deres profesjonelle funksjon som rammes, sier Kierulf, som synes saken er prinsipielt interessant.

Må løses

Generalsekretær Nils Øy i Norsk Redaktørforening mener at saken strengt tatt ikke dreier seg om ytringsfrihet, men om måten ytringer fremsettes på.

— Samfunnet er fullt av folk som er blitt opphengt i et eller annet forhold som de bruker all tiden sin på. Dette er et klassisk eksempel. Slike saker må løses på et vis, siden man ikke kan møte dem med saklige midler, sier Øy.

Han kjenner ikke til andre tilfeller der folk faktisk er blitt arrestert for ytringer av denne typen.

Fana Sparebank er ikke informert om hvorfor Skår blir pågrepet akkurat nå.

— Jeg vet selvsagt hvem Tom Skår er, men jeg kjenner ikke til foranledningen til at politiet nå har valgt å pågripe ham, sier bankens advokat, Erik Myhr Nilsen, til BA.no.

— Det jeg kan si er at Skårs utfall mot banken og bankens ansatte har eskalert den seneste tiden, sier han.

ARRESTERT: Aksjonist Tom Skår sitter tirsdag i arrest på Bergen sentrum politistasjon. FOTO: Privat