Sølve Brodin (37) er en av mange utviklingshemmede i bofellesskap. I nesten ti år har han bodd i Sandviksveien bofellesskap sammen med rundt 14 andre. Noen av beboerne har hatt støttekontakt tidligere, men alle har nå mistet støtten. Personalet er presset på tid og ressurser.

— Vi sitter mest i fellesstuen og ser TV. Det er kjedelig, sier han.

Brodin har søkt kommunen om å få en støttekontakt, men har fått avslag. Begrunnelsen: kommunen mener han får nok aktiviteter der han bor.

— På 10 år har vi vært på tre turer., sier han.

Ønsker å trene

37-åringen ønsker å trene på Sprek og Blid, men trenger hjelp av en støttekontakt for å få det til.

— Nå får jeg ikke trent. Det er dumt. Jeg spurte en som ville, men kommunen sa nei. De mener jeg får nok aktivitet her, men det kan de bare glemme.

På dagtid arbeider han i kantinen på Fana Gymnas. På kveldstid er det stort sett familie og venner som tar ham med på aktiviteter. Han trives godt i bofellesskapet, men savner flere aktiviteter. Brodin ønsker seg sterkt en støttekontakt.

Det er flere år siden han har vært på kino.

— Jeg har så lyst til å se Harry Potter på kino, men bofellesskapet går aldri på kino, sier han.

Mor til Sølve, Sigbjørg Brodin, bekrefter sønnens behov for støttekontakt. Hun mener sønnen frarøves muligheten til å gjøre egenaktiviteter utenfor boligen, fordi ansatte ikke har tid til å ta dem med på trening eller gå på kino.

— Han ønsker å delta i samfunnet som folk flest og drive med aktiviteter som alle andre, og det behovet får han ikke dekket gjennom bofellesskapet, sier hun til BT.

- Dramatisk nedskjæring

Tom Skauge, leder for Norsk Forbund for utviklingshemmede (NFU) i Bergen er rystet over byrådets forslag til bybudsjett for 2012 som ble lagt frem denne uken.

— Budsjettet sier svært lite om viktige innsparinger som nå foregår – en halveringen av støttekontakttilbudet. Budsjettet viser at Byrådet nå i hovedsak har én ambisjon for denne svake gruppen - å spare penger, sier han.

- Har ikke kapasitet

Sosialtjenesteloven sier at utviklingshemmede ved hjelp av støttekontakter skal kunne delta i samfunnslivet så langt det er mulig for den enkelte.

Skauge mener det nå foregår en skjult rasering av støttekontakttjenesten. Kommunens plan om at «sosiale behov skal dekkes i boligen» fungerer ikke i praksis. Bofellesskapene ikke dekker de samme behovene som en støttekontakt, i følge NFU-lederen.

— Personalet har sjelden kapasitet til å arrangere private aktiviteter. Dermed kommer ikke beboerne seg ut på aktivitetene de ønsker.

Skauge hører stadig om planlagte aktiviteter som må avlyses fordi en i bofellesskapet er syk. Da er det vanskelig for personalet å følge en annen beboer til fritidsaktivitet.

— Fritidsaktiviteter som man gjør med en støttekontakt skal ikke være fellesaktiviteter, men egenaktiviteter som trening eller andre fritidssysler, sier han. Det er diskriminering å frata mennesker hjelp til å delta i samfunnet på egne premisser, sier NFU-lederen.

— Vår gruppe alltid lett å spare på. En klage på ulovlige nedskjæringer våren 2010 har NFU fortsatt ikke fått svar på.

- Et satsningsområde

Byråd for helse og integrering, Hilde Onarheim (H), mener NFUS kritikk er grunnløs.

— Støttekontaktordningen fungerer uavhengig av om du bor i bofellesskap eller ikke. Alle som søker får individuell vurdering av deres behov for støttekontakt. I mange tilfeller er det slik at de som bor i bofellesskap får meningsfylt samvær og aktivitet gjennom de ansatte og de andre beboerne i bofellesskapet. De hjemmeboende har et annet utgangspunkt, og derfor øker byrådet tildelingen av støttekontakter til denne gruppen, sier hun.

Onarheim hevder Bergen har tvert i mot gjort et løft for utviklingshemmede.

— Tjenester til utviklingshemmede har over flere år vært et av de fremste satsingsområdene til byrådet. Byrådet bruker i dag rundt 400 millioner kroner mer på denne gruppen enn hva vi gjorde i 2004. Byrådet viderefører blant annet landets beste ferietilbud for utviklingshemmede, sier helsebyråden.

Hva mener du om budsjettet? Si din mening her!

OPPRØRT: Tom Skauge, leder for Norsk Forbund for utviklingshemmede (NFU) i Bergen er rystet over avviklingen av støttekontakter for utviklingshemmede i egen bolig.
HiB