• Flere skjenkesteder gir ikke økt vold. Snarere tvert imot, mener utelivssjefene.

Sjefene for utestedene i Bergen mener at politiet tar feil når de mener at flere utesteder gir økt vold.

Men på hvilken måte, har de ulike oppfatninger om.

— Politiet kommer med unyanserte og udokumenterte påstander, hevder Kåre Bottolfsen, administrerende direktør i KJS Servering, som driver Zacken, MOOD og Contra bar.

Han sier at det er ute på gaten at volden skjer.

— Dette er en stereotyp debatt. Det er klassisk av politiet å ville stenge utestedene.

Han oppfordrer dem å bli med på et eksperiment.

— En vei å gå kan være å utvide skjenketidene og skjerpe kontrollen utenfor. Da kan folk gå hjem når de selv vil, sier han.

Skeptisk til politiets motiver

Bottolfsen peker på lange taxi- og busskøer som et problem.

Til tross for flere skjenkesteder i Bergen har alkoholsalget gått ned.

— Det betyr færre gjester pr. utested, sier han.

Bottolfsen tror at det er sammensatte grunner til at voldsstatistikken har økt i Bergen.

— Alle aktører må samarbeide bedre. Busselskapene, uteliv, taxiene, kommunen og politiet. Grunnen til at det er mer vold er sannsynligvis at det er ukontrollerte miljøer og rus ute.

Bottolfsen stiller også spørsmål ved om det er alkoholen eller utestedene politiet vil til livs.

— Dette er en stor næring med omkring 1000 ansatte i Bergen. Vi omsetter for en milliard kroner årlig. Stengte utesteder vil få konsekvenser for mange, sier han.

Flere anmeldelser

— Det er mye mer samarbeid mellom politiet og utelivsbransjen nå, med flere politifolk i gatene. Dermed vil statistikken vise at det er mer vold, men det er fordi flere hendelser blir registrert, sier Leif Helge Olsen, daglig leder av Torget Music Pub.

Han tror med andre ord ikke at det er automatikk i at flere utesteder gir flere voldsepisoder, men lurer på om det kan være at politiets synlighet gir færre episoder.

Samtidig blir en større andel av voldstilfellene lagt merke til.

— Jo færre utesteder, dess større ansamlinger utenfor hvert sted, med mye trengsel for å komme ut og inn, sier Frank Binner, daglig leder for Fotballpuben.

At det er mer vold ute nå tror han er en generell trend i samfunnet.

— Politiet burde heller fokusere mer på vold i hjemmene, sier Binner.

Bartendere kurset

Alle disse store utestedene er med i prosjektet «Ansvarlig vertskap», et samarbeid mellom blant annet kommunen, politiet og utelivsbransjen.

De arrangerer kurs for restaurantansatte slik at de lettere kan håndtere kranglefanter, se signaler på bråk og kan gripe inn før det skjer noe.

Leif Helge Olsen og Frank Binner er svært fornøyd med tilbudet, mens Kåre Bottolfsen mener tiltaket er positivt, men at det kunne vært mye bedre.

— Jeg ønsker enda mer politi og vakthold i gatene. Ofte står det 200 folk i en busskø og ingen politi. Jeg vil ha flere nattevakter, vektere og mer politi som kontrollerer gatene, sier han.