• Os kommune vil fortsette å være utstillingsvindu for god Frp-politikk, selv om jeg ikke er ordfører.

JOHN LINDEBOTTEN john.lindebotten@bt.no

– Koalisjonen mellom Frp og Høyre har et godt program for Os. Selv om jeg trekker meg som ordfører, er jeg sikker på at politikken vår blir ført videre med Lisbeth Axelsen som ordfører.

Det var en behersket, men svært tilknappet Terje Søviknes som i formiddag fortalte pressen utenfor formannskapssalen at han hadde valgt å trekke seg som ordfører så lenge saken hans om et seksuelt forhold til en 16-årig jente er under politietterforsking.

Juniorpartner Den som overtar ordførerver-vet er Lisbeth Axelsen fra Høy-re. Hennes parti er juniorpartner i flertallskoalisjonen mellom Høyre og Frp som ble dannet etter kommunevalget høsten 1999. Fremskrittspartiet gjorde den gang et brakvalg, mye tak-ket være Terje Søviknes’ personlige popularitet og innsats, og erobret 15 av de 35 plassene i kommunestyret. Høyre ble avspist med tre plasser, men sammenlagt holdt det til knappest mulig flertall, med 18 mot 17.

Taus Lisbeth Det var en taus Lisbeth Axelsen som i formiddag fulgte Terje Søviknes ut på gangen etter at ordføreren hadde holdt sin redegjørelse for formannskapet og bekjentgjort at han trekker seg. Lisbeth Axelsen nektet da å svare på spørsmål før hun gikk inn igjen som ordfører, men så ikke nettopp ut til å glede seg over sitt nye verv, som hun måtte tiltre mye tidligere og under helt andre omstendigheter enn ønsket.

Under mer normale omstendigheter skulle hun overta som ordfører til høsten, når Terje Søviknes tok plass på tinget. Nå er det tvilsomt om så skjer, og i beste fall usikkert om Søviknes da i stedet fortsetter som ordfører i Os.

Praktiske gjøremål I formiddag avviste Terje Søviknes alle spørsmål om å spekulere om fremtiden. Etter at han hadde forlatt formannskapsmøtet, stengte han seg inne på sitt kontor. Han fant seg likevel resignert i at det ble banket på, men var lite meddelsom. Men til slutt ba han om fred.

– Nå har jeg en del praktiske ting jeg må gjøre for å legge til rette for at Lisbeth Axelsen overtar som ordfører. Jeg må dessuten omgjøre en del avtaler og ta noen telefoner. I tillegg må jeg ta meg av familien, derfor ønsker jeg ikke å gi flere kom-mentarer nå, sa Søviknes.