En minstepensjonist med formue på drøye 50.000 kroner må klare seg uten kommunale bostøtte, selv når husleien er over 5000 kroner. Slik skal det ikke være i Bergen, sier byråd Lisbeth Iversen.

— Dette er ikke riktig. Det er ikke noen målsetting med det nye regelverket å sende folk til sosialkontoret, slår hun fast.

Hun vedgår overfor Bergens Tidende at utslagene av de nye reglene for bostøtte ikke er blitt helt som beregnet.

— Dette var et av de tiltakene i budsjettet som smerter mest, og allerede for 14 dager siden tok jeg initiativ til en gjennomgang av konsekvensene.

— Visste dere ikke hva dere gjorde da dette ble foreslått?

— Dette er svært komplisert. Ikke minst fordi det kommer endringer i den statlige bostøtten.

— Dere var for raskt ute med forslaget?

— Vi regnet ikke med fullt så store utslag for enkelte.

— Hva gjør byrådet med dette?

— Vi jobber med å få utredet konsekvensene av ordningen. Deretter får vi se om vi skal endre på noe, sier Iversen.

570 personer mistet bostøtte med det nye regelverket, de aller fleste av disse er eldre. Bergen kommune har mottatt 146 klager på avslagene.

En oversikt BT har fått fra Bergen kommune viser at 40 prosent av de som mistet bostøtten hadde en formue på mellom 50.000 og 100.000 kroner. Kommunen sparer fire millioner kroner på å ta fra denne gruppen bostøtten. Totalt sparer kommunen fem millioner på omleggingen. 15 prosent av de som mister bostøtten hadde formue på over 400.000 kroner.

I følge notatet har ingen av dem som ved årsskiftet fikk regulert leien sin opp til gjengs leie mistet bostøtten. Dette avviser Helga Sellevold i Kamp for de eldre.