• Når flere personer er vitne til en ulykke, blir ansvaret for å gripe inn pulverisert, sier sosialpsykologen Frode Thuen.

Fenomenet er så velkjent i sosialpsykologien at det har fått et eget navn: Tilskuereffekten eller bystandereffekten.

— Den opplevelsen Christoffer Steen hadde, er helt i tråd med det vitenskapen ville si han mest sannsynlig måtte regne med i en slik situasjon, sier Frode Thuen, professor ved psykologisk fakultet ved Universitetet i Bergen.

Morgenrush

Tilskuereffekten går ut på at jo flere personer som er vitne til en ulykke, jo større er sannsynligheten for at ingen av dem vil gripe inn. Forklaringen er at ansvaret blir pulverisert i slike situasjoner.

Ulykken med Christoffer Steen skjedde i morgenrushet, og mange bilister så det som skjedde. Dersom en slik ulykke hadde skjedd på en øde veistrekning og det kun var en enkelt bilist som var vitne til hendelsen, er sannsynligheten langt større for at denne bilisten ville ha grepet inn og hjulpet.

- Ikke likegyldighet

Professor Frode Thuen sier at dette ikke handler om likegyldighet eller at folk ikke bryr seg om andre. Forklaringen på fenomenet er at folk som er vitne til slike situasjoner, blir usikre. De vet ikke om de kan eller skal hjelpe. Hvis de da regner med at mange andre også har sett at ulykken har skjedd, tenker de lett at det nok er andre som er mer kompetente til å hjelpe enn dem.