Tre sakkyndige, samt en lege fra Haukeland, ga entydige forklaringer for retten i går.

— Det må ha vært brukt betydelig mer kraft enn det som er antydet, og betydelig mer kraft enn det som er vanlig i omgang med små barn, sa professor Inge Morild ved Gades Institutt.

Da den to år gamle gutten ble innlagt på Haukeland sjekket legene om han hadde benskjørhet eller andre skader som kunne forklare bruddene. De hadde han ikke.

— Det er ekstremt sjelden at begge lårben er brukket. I dette tilfellet må barnet ha blitt presset hardt mot vognen, samtidig som beina er blitt vridd, forklarte overlege Lasse Engesæter.

Han har god dekning for å si at bruddene er sjeldne. Han har gått gjennom over 400 brudd fra de siste fjorten årene. Der har man ingen tilsvarende saker.

— Slike brudd kjenner vi fra trafikkulykker, men det er svært sjelden, sier Engesæter.

I går fikk også retten høre hvordan foreldrene til toåringen opplevde det som må være alle foreldres mareritt.

— Da jeg kom hjem og så at begge beina «datt ut» fikk jeg helt panikk. Jeg fryktet det var lammelser, fortalte guttens mor.

I dag er toåringen en blid og glad gutt, men han sliter fortsatt mer et bein som er kortere enn det andre. Han har også problem med rotasjon, og henger etter i lek. Legene har godt håp om at han slippr varige skader.