• Dette var en menneskelig glipp som ikke skulle skjedd. Her var det klare rutiner som ikke ble overholdt, sier klinikksjef Kristin Jordheim Bovim.

Ifølge klinikksjefen på Sandviken skal personalet på 61-åringens post varsle kvinnens post når mannen skal luftes.

— Dette var første gang han var ute på tur siden voldtektsanmeldelsen. Og da glemte personalet å varsle kvinnens post, sier hun.

- Vi tar godt vare på henne

Ifølge Jordheim Bovim var begge pasientene ute på tur samtidig fredag. Begge hadde med seg to pleiere hver. De passerte hverandre på ca. fem meters avstand. Hun så han, mens han antakelig ikke så henne.

— Hun påpekte at hun hadde sett ham overfor pleierne, men hun ville ifølge pleierne fortsette turen, sier hun.

— Dere har tidligere lovet at de to pasientene ikke skulle treffe hverandre?

— Det er utrolig uheldig. Begge poster var bevisst på at det ikke skule skje.

— Ifølge henne har møtet ført til at hun har gjenopplevd det som skjedde i høst?

— Vi tar veldig godt vare på henne, og slik vi vurderer det er det ikke spesiell grunn til bekymring over hennes reaksjoner etter turen.

- Endrer rutinene

— Atle Dyregrov sier at et slikt møte kan være svært uheldig. Hva er din kommentar?

— I prinsippet er vi enig i det.

— Hvilke konsekvenser får dette?

— Vi endrer rutinene. Skal mannen luftes, så skal det skje i løpet av to perioder på 15 minutter daglig. Disse periodene er fastsatte tider hver dag og skal være kjent for personalet på både mannens og kvinnens post. Også kvinnen vet om disse tidene. Da skulle et nytt møte være umulig, sier hun.

Sandviken vurderte å flytte mannen i høst, men valgte da å la han bli av behandlingsmessige grunner, samt fordi de trodde at de kunne garantere at de ikke skulle treffes. Ifølge Jordheim Bovim har de ikke vurdert å flytte ham nå.

- Helt forferdelig

Kvinnens bistandsadvokat, Kari Hjortås, reagerer sterkt på det som skjedde.

— Jeg synes det er helt forferdelig. Hun blir så dårlig av det, sier hun.

Etter det som skjedde, føler Hjortås seg ikke overbevist om at Sandviken er i stand til å unngå at det samme skjer på nytt, til tross for nye rutiner.

— Jeg vet ikke om jeg stoler på at de klarer det.

Hun ønsker fortsatt at 61-åringen skal flyttes.

— Vi har klaget til Helsetilsynet på vedtaket om ikke å flytte ham til et annet sykehus, men vi har ikke hørt et ord. Dersom ikke han flyttes, håper vi at hun blir så frisk at hun kan flyttes ut av Sandviken.