En fersk kartlegging fra Haukeland universitetssykehus viser at mer enn 100 personer sier de fortsatt er kronisk trøtte etter at de fikk i seg parasitten giardia. Nå skal det forskes på bergenstilfellene for å finne ut mer om hva kronisk utmattelsessyndrom, også kalt ME, skyldes.

– Det vi ser i Bergen, passer godt med den reaksjonen vi har sett etter andre infeksjoner som kyssesyken og influensa. Vi kan nå se et mønster i dette, sier professor i nevrologi ved Haukeland universitetssykehus Harald Nyland til NRK.

Han forteller at det ofte er unge pasienter som har hatt et svært høyt aktivitetsnivå, som får kronisk utmattelsessyndrom. De som rammes, er gjerne skoleflinke, pliktoppfyllende og veldig pålitelige.

Sykdommen kommer ofte etter en infeksjon. Forskerne tror det kan være en overbelastning over tid som er grunnlaget for utmattelsen.

– Etter en akutt infeksjonssykdom kobler disse personene over fra høy energi til en merkelig tilstand av det motsatte, sier Nyland.