BT skrev i går om hvor tøft leiemarkedet er blitt for studenter i Bergen. Etterspørselen er enorm, mens tilbudet er lavt.

– Med mange potensielle leiere kan det bli mindre rom for å forhandle om kontraktspunkter. Utleier kan bare gå til nestemann i køen, sier Per Oddvar Pallum, advokat i Leieboerforeningen.

Han forteller at de opplever et økende antall oppsigelsessaker.

– Det er åpenbart endel huseiere som konstruerer oppsigelsesgrunner. At de sier de skal bruke boligen selv, er det mest vanlige.

Tøffere marked

Ingebjørn Bleie, boligrådgiver i Bergenstudenten, bekrefter at leiemarkedet er blitt hardere.

– Når det er 40 stykker på visning blir det lettere å godta dårlig standard, ufullstendig kontrakt og kanskje utrygg leilighet, sier han.

Studentene, Bleie og Pallum har erfart at mange tar for lett for leiekontrakten.

– Den er lang og med liten skrift. De færreste leser hele, sier Pallum.

Dette gjelder spesielt når kontrakten er i standardformat, mener han.

– Alle foreningene har sin egen kontrakt. Det er disse som kalles standardkontrakter. Vår skiller seg ganske kraftig Huseiernes Landsforbunds kontrakt. Det er det viktig å være klar over forskjellen, sier advokaten.

– Kan gå galt

Bergenstudenten.no går på visning for folk som ikke kan selv, og gir råd om leiekontrakter, rettigheter og andre ting. Han har flere historier om hvor galt det kan gå hvis man slurver, både for utleier og leieboer.

– Vi har et eksempel hvor en utleier lot en jente flytte inn i kollektivet uten kontrakt. Hun viste seg å være psykisk ustabil og direkte farlig. Det var perioder hvor de andre ikke turde være i leiligheten, og på grunn av manglende kontrakt, tok det lang tid å få henne ut, forteller Bleie.

Vanlige feil blant ferske leietakere er at de ikke sørger for å få oppsigelsesrett i kontrakten. Dessuten er det mange som ikke dokumenterer skader når de flytter inn.

– Veldig mange saker kunne vært unngått om leietakerne hadde brukt litt tid på å lage en slags tilstandsrapport, med bilder, ved innflytting, sier Pallum.