Den tidligere direktøren på Haukeland sykehus har nå kastet seg inn i kampen for lille Jennifer som etter myndighetenes plan skulle vært ute av landet for to uker siden.

Geir Kjell Andersland mener det kan være i strid med Jennifers rettigheter etter loven å sende henne bort fra den medisinske beredskapen som finnes i Norge og på Haukeland sykehus.

— I utgangspunktet gjelder denne loven for norske statsborgere. Men det er et unntak i loven som handler om øyeblikkelig hjelp. Alle som oppholder seg i Norge, også midlertidig, har krav på øyeblikkelig medisinsk hjelp i akutte situasjoner. Slik jeg har forstått det, går Jennifer i en konstant fare for å komme i en situasjon der hun trenger øyeblikkelig hjelp, sier Andersland til Bergens Tidende.

Foto: Scanpix

— Usikkert i Romania

Han viser til professor i medisin, Gunnar Norgård, som blant annet uttaler følgende: «Det er umulig for meg å si hvor ofte hun vil få akutte infeksjoner, spesielt til lungene, som vil true hennes helse, men det er avgjørende at det er en medisinsk beredskap i slike tilfeller.»

— Jeg synes det fremgår temmelig tydelig av Gunnar Norgårds uttalelse at Jennifers tilstand må kunne kalles en latent øyeblikkelig hjelp-situasjon. Blir hun sendt til Romania og helsevesenet der, tror jeg hun går en usikker fremtid i møte, sier Geir Kjell Andersland.

Advokaten, som tidligere var byråd i Bergen og fortsatt sitter i bystyret for Venstre, har nå sendt et brev til Utlendingsnemnda der han ber om at Jennifer og familien må få innvilget oppholdstillatelse i Norge.

- Prisverdig innsats

— Hvorfor engasjerer du deg i denne saken?

— Av to grunner. Jeg har lest om Jennifers historie i avisen, og fikk lyst til å hjelpe til. Jeg er interessert i enkeltindividers skjebne. Dessuten konsentrerer jeg meg som advokat mye om velferdsrett og spørsmål om menneskerettigheter, sier Geir Kjell Andersland.

Terje B. Matthiesen, som er talsmann for Jennifer og resten av familien Iordache, synes der er prisverdig at Andersland vil hjelpe til.

Fortsatt oppholder Jennifers foreldre seg på hemmelig sted, av frykt for at politiet skal sende dem ut av landet med tvang. Familiens tre døtre bor sammen med andre voksne som tar seg av dem i familiens leilighet i Ytre Arna.

FÅR MER HJELP: Tidligere sykehusdirektør, advokat Geir Kjell Andersland, vil hjelpe hjertesyke Jennifer (9) og familien hennes til å bli i Norge. Han har nå sendt et brev til Utlendingsnemnda.
ARKIVFOTO: BJØRN ERIK LARSEN