— Jeg sparer både tid og penger på denne ordningen fremfor å kjøre helt inn i bykjernen og betale for parkeringsplass, sier Jarle Rasmussen fra Samnanger.

Han er en av mange sentrumsjobbere som setter igjen bilen utenfor bomringen. I dag er det seks parkeringsanlegg med totalt 780 plasser i nærheten av buss- og togstasjoner i Bergen kommune. I tillegg er det to anlegg på Askøy og et på Flatøy i Meland.

Bergen kommune har nedsatt en prosjektgruppe som skal vurdere behovet for flere såkalte innfartsparkeringsplasser. Dette utredningsarbeidet er planlagt ferdig til jul i år. Deretter skal saken behandles politisk.

- Alltid en ledig plass

Den såkalte «parker og reis»-ordningen har vist seg å være populær. De fleste parkeringsplassene er fullsatt i arbeidstiden. I Åsane er ikke de 200 offentlige gratisplassene nok. På en nedlagt bensinstasjon like ved bussterminalen sto det i går 75 biler.

Jarle Rasmussen bor i Samnanger og jobber som lektor ved Tanks videregående skole midt i Bergen. Han bruker bilen mellom boligen og jernbanestasjonen i Arna. Mellom sentrum og Arna tar han lokaltog.

— For meg er det praktisk å slippe å kjøre inn til sentrum. Det tar meg 20 minutter å kjøre til Arna. Toget bruker 8 minutter. I alt bruker jeg litt over en halv time på å forflytte meg mellom bolig og arbeid. Her i Arna er det alltid en ledig parkeringsplass, sier Rasmussen.

Men selv om ordningen fungerer for Rasmussen, tror ikke ekspertisen på at flere parkeringsplasser langs innfartsårene løser byens trafikkutfordringer.

Trenger hardere lut

— Jeg tviler på om ordningen med «parker og reis» reduserer biltettheten i sentrum, sier Jan Usterud Hansen.

Han er seniorforsker ved Transportøkonomisk Institutt.

— De 780 plassene er så forsvinnende få i forhold til det totale antall biler som kjører inn i- og gjennom Bergen sentrum. Erfaringene er at dersom du fjerner noen biler fra sentrumstrafikken, gir det plass til og fylles opp av andre, sier Hansen.

Han tviler ikke på at mange opplever tilbudet som positivt.

— Men for å løse problemet med stadig voksende biltrafikk inne i bykjernen, må det langt hardere lut til. Man kommer neppe unna radikale tiltak som rushtrafikkavgift, flere bompengestasjoner og en betydelig utbygging av kollektivtilbudet. Dette er tiltak som kommer for fullt i Europa, sier han.

PARK AND GO: Jarle Rasmussen er en av mange som jobber i sentrum, men parkerer bilen utenfor bomringen. Kommunen vurderer nå å bygge enda flere parkeringsplasser langs innfartsårene.
Silje Katrine Robinson